Journée de rencontre 2021

Wëllkomm op der Journée de rencontre vum 30. Oktober um Campus Belval (Universitéit Lëtzebuerg).

Dësen Dag schléisst d'Studentefoire 2021 of a steet ganz am Zeeche vum direkten Austausch tëscht Schüler/-innen a Student/-innen.

Tëscht 9:00 an 16:30 kriss Du d'Méiglechkeet mat Vertrieder vu folgende Studentecerclen an -associatiounen souwéi Héichschoulinstitutiounen ze schwätzen: Wien ass mat dobäi?  (PDF)

ENG UMELDUNG ASS NET NÉIDEG!

 

D'Universitéit Lëtzebuerg organiséiert och Visites guidées. Aschreiwungen op der Plaz. Departen um 10h30, 12h00 an um 15h00.


Opgepasst! D'Journée de rencontre fënnt ënner dem COVID-Check Regime (www.covidcheck.lu) statt an dëst Evenement ass dofir exklusiv fir Leit reservéiert, déi geimpft oder geheelt sinn oder awer negativ getest goufen (zertifiéiert negativt Resultat). Et gëtt keng Méiglechkeet fir e séiere Selbsttest op der Plaz ze maachen an onzertifiéiert Selbsttester ginn net ugeholl.


Solls Du eng Fro hunn, schreif eis iwwert studentefoire@mesr.etat.lu an eis Ekipp wäert probéieren, Dir esou séier wéi méiglech weiderzehëllefen.

 

Mir freeën eis op Däi Besuch!

 

Mat frëndleche Gréiss

Ekipp Foire 2021  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenue à la Journée de rencontre du 30 octobre au Campus de Belval (Université du Luxembourg).

Cette journée clôture la Foire de l’Étudiant 2021 et met l’accent sur l’échange direct entre élèves et étudiant(e)s.

De 9h00 à 16h30 tu auras la possibilité de t'échanger avec des représentant(e)s des cercles et associations d’étudiants ainsi que des établissements d'enseignement supérieur suivants: Qui sera présent ?  (PDF)

 

UNE INSCRIPTION N'EST PAS NÉCESSAIRE!

 

L'Université du Luxembourg organisera également des visites guidées avec inscription sur place. Départs à 10h30, 12h00 et 15h00.

Veuillez noter que la Journée de rencontre se déroulera selon le régime COVID-Check (www.covidcheck.lu) et qu’elle est, par conséquent réservée exclusivement aux personnes vaccinées, rétablies ou testées négatives (résultat négatif certifié). Il n’y aura pas de possibilité d’effectuer un autotest rapide sur place et les autotests non certifiés ne seront pas acceptés.

En cas de questions, l’équipe est disponible via studentefoire@mesr.etat.lu et essaiera de t’aider dans les plus brefs délais.

 

Au plaisir de te rencontrer !

 

Cordialement,

Équipe Foire 2021

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Willkommen auf der Journée de rencontre am 30. Oktober auf dem Campus Belval (Universität Luxemburg).

Dieser Tag schließt die Studierendenmesse 2021 ab und steht ganz im Zeichen des direkten Austauschs zwischen Schülerinnen und Schüler und Studierenden.

Von 9:00 bis 16:30 Uhr hast Du die Möglichkeit dich mit Vertreterinnen und Vertretern folgender Studierendenvereinen und -verbänden sowie Hochschuleinrichtungen auszutauschen: Wer wird dabei sein? (PDF)

 

EINE ANMELDUNG IST NICHT ERFORDERLICH!

 

Die Universität Luxemburg organisiert auch Führungen. Anmeldung vor Ort.  Führungen um 10:30, 12:00 und 15:00.

Bitte beachten Sie, dass die Journée de rencontre unter Einhaltung der Covid-Check-Regeln (www.covidcheck.lu) stattfindet und daher nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen (mit Negativbescheinigung) zugänglich ist. Es wird keine Möglichkeit geben, einen schnellen Selbsttest vor Ort durchzuführen, und nicht zertifizierte Selbsttests werden nicht akzeptiert.

Bei Fragen steht das Team via studentefoire@mesr.etat.lu zu Verfügung und wird versuchen, Dir so schnell wie möglich weiterzuhelfen.

 

Wir freuen uns auf Deinen Besuch!

 

Mit freundlichen Grüßen

Messeteam 2021

Last update